CONSELLS PER PESCAR MILLOR

CONSELLS PER PESCAR MILLOR

La norma general es que pensis en els teus impactes i tractis de reduir-los.

La pesca esportiva és avui per avui pesca amb vida, de captura i alliberament, sense mort o pesca amb retorn. A les aigües continentals és una pràctica molt consolidada i de segur a la Mediterrània és el camí per a la pesca marítima des de costa o embarcació.

No esperis a tenir una captura petita o que no t’interessi per practicar la pesca sense mort. Torna a l’aigua algun bon exemplar i veuràs com és de gratificant.

Els consells següents van dirigits a millorar i reduir la manipulació del peix abans d’alliberar-lo per tal de reduir els danys físics, l’estrès de la sortida del seu medi, o la vulnerabilitat front als depredadors una vegada retornat a l’aigua.

Captura del peix

 • Utilitza hams sense arponet o llengüeta per facilitar la seva extracció i reduir ferides.
 • Escull els moderns hams circulars que redueixen els danys interns quan el peix se’ls empassa i a més el seu disseny facilita el clavament a la comissura dels llavis sense necessitat de fer cap estirada forta.
 • Els cimbells o esquers artificials tendeixen a clavar el peix en zones més superficials que els esquers orgànics.
 • No utilitzis hams massa petits, com més gran sigui l’ham menys probabilitat hi ha que el peix l’engoleixi i els provoqui danys interns.
 • Utilitza salabres de malla fina o de malla plastificada en comptes de salabres de malla amb nusos per minvar els danys sobre el mucus, llim o bava de protecció del peix.
 • Evita tenir el fil destesat i estira la línia tot just el peix ha picat per evitar que engoleixi l’ham cap a les brànquies o l’estómac, per a la qual cosa és millor sostenir la canya amb les mans.
 • Minimitza el temps de captura i manipulació, evitant que el peix quedi exhaust.

Manipulació del peix

 • Minimitza el temps fora de l’aigua, com a màxim 60 segons.
 • Atenció a reduir el temps de fotos i vídeos.
 • Utilitza salabre en lloc de ganxo per pujar el peix a l’embarcació.
 • Per manipular el peix utilitza un drap o tovallola mullada o inclòs les mans mullades per tal de protegeix les escates i el mucus, bava o llim que recobreix el cos del peix.
 • Evita tocar les brànquies, els ulls o la zona de les mandíbules.
 • Fes servir estris i eines que facilitin l’extracció dels hams, i si es possible fes l’extracció amb el peix al salabre dins de l’aigua.
 • No estrenyis el peix o facis una força innecessària a l’hora de treure-li l’ham.
 • En cas de no poder extreure l’ham, talla l’ham o la línia tan curt com puguis per evitar danys interns irreparables.

Alliberament del peix

 • Per revitalitzar un peix exhaust hem d’aconseguir que l’aigua flueixi abundantment per les brànquies movent-ho endavant i endarrere dins l’aigua o remolcant-ho al costat de l’embarcació si la captura és de grans dimensions. Col·loca el peix suaument a l’aigua, donant-li suport amb una mà al ventre i l’altra a la cua fins que s’hagi recuperat.
 • La mortalitat més elevada és quan el peix s’enganxa per les brànquies o els ulls.
 • La captura i l’alliberament amb vida és complicada amb espècies de fons com el serrà, el mero o el déntol, ja que el canvi de pressió els infla la bufeta natatòria (barotraumatisme) reduint les seves possibilitats de supervivència.
 • Per a pescar amb retorn o fer captura i alliberament en la pesca de fons i gran fons es poden utilitzar aquestes tècniques:
 • Fer servir una agulla hipodèrmica, la punta de l’ham o estris específics per perforar la bufeta natatòria del peix.
 • Utilitzar un pes i un ham sense arponet o llengüeta per tornar el peix al fons, que recuperi la pressió necessària i alliberar-lo amb una lleu estirada per tal que es desenganxi.
 • Fer servir els aparells específics que hi ha a les botigues de pesca per tornar al fons i facilitar l’alliberament dels peixos; normalment un pes unit a un mecanisme per alliberar el peix estirant amb la línia.

Pesca amb mort

 • Les captures procedents de la pesca recreativa no es poden vendre.
 • Sacrifica les captures de seguida que puguis, no cal deixar-los vius a la galleda patint innecessàriament.

Cuida els altres animals

 • No trepitges els organismes que es troben just per sobre i per sota la línia de l’aigua.
 • No pesquis a prop de nius d’aus ni les molestis i recull els hams, fills i estris de pesca per evitar que les aus marines s’empassin els esquers o s’enredin amb els fills.

CAIAC

 • No podem navegar ni pescar per la Reserva Natural Integral marina a la cara nord o externa de l’illa de s’Encalladora (20 ha).
 • No es pot desembarcar a les Reserves Naturals Integrals Cap de Creus i Cap Norfeu ni tampoc a les seves illes. No caminem fora dels itineraris expressament senyalitzats.
 • Desembarquem només a platges. A les platges abalisades, utilitza els canals d’entrada.
 • Respectem les formacions de roca. No les trepitgem ni hi posem el caiac.
 • Respecta els pescadors artesanals.

EMBARCACIÓ

Pesca des d’embarcació:

 • Mira de ser coherent i responsable amb el volum de les teves captures. No t’emportis més peix del que vols consumir a curt termini. Millor al mar que al congelador.
 • En la pesca de fons i pesca vertical (jigging) evita pescar a la deriva si les condicions meteorològiques són adverses (vent o corrent de superfície) per tal de reduir les probabilitats d’enrocar i perdre el baix de línia.
 • Vigila amb el grumeig i no ho facis sobre hàbitats sensibles com les praderies de posidònia ni en grans quantitats si no hi ha o són febles les corrents marines que ajudin a dispersar la matèria orgànica.

Fondeig:

 • No es pot ancorar sobre fons de posidònia, la normativa prohibeix la seva destrucció, i eviteu-ho sobre fons coral·lígens o de gorgònies. Feu-ho sobre fons de sorra o pedra. A les praderies de posidònia realitzen part del seu cicle vital multitud de peixos, com els déntols, els molls, els sards, els pagells, les rajades, les mussoles, les escórpores, les orades i les aranyes i d’altres.
 • Eviteu l’amarratge a les roques de la costa o a la platja mitjançant caps.
 • Quan fondegeu, cal evitar que l’àncora llauri el fons marí, procurant recuperar-la verticalment per evitar arrossegar-la pel fons.
 • No canvieu repetitivament de lloc de fondeig. Fondegeu amb cura i com menys vegades millor.

Navegació:

 • Navegueu per fora de la Reserva Natural Integral marina a la cara nord o externa de l’illa de s’Encalladora (20 ha). A més del seu valor ecològic excepcional, la normativa hi prohibeix l’accés.
 • No es pot desembarcar a les Reserves Naturals Integrals Cap de Creus i Cap Norfeu ni tampoc a les seves illes.
 • Modereu la velocitat prop de la costa. Recordeu que no es permet navegar a una velocitat de més de 3 nusos a una distància inferior o igual a 200 metres d’una platja o cala no abalisada o a 50 metres de la costa.
 • Vigileu la les zones de busseig i guardeu la distancia mínima de 100 m de les boies de senyalització.
 • No llenceu les escombraries al mar. És prohibit l’abocament de residus al mar, inclòs les aigües brutes, restes de menjar i aigües de sentines.
 • Porteu a terme una navegació respectuosa amb el medi ambient. Modereu la velocitat, no accelereu bruscament, mantingueu en bon estat el motor i atureu-lo en arribar a lloc el més aviat possible.
 • Mantingues la sentina de l’embarcació neta i lliure de líquids contaminants (olis, benzina, productes de neteja) que poden ser abocats involuntàriament al mar.
 • Eviteu la utilització de patents (“antifouling”) per pintar el casc, contenen metalls pesants nocius per a la salut humana i el medi marí. Recordeu l’alternativa de pintures ecològiques.
 • Treu sempre la pintura antiincrustant al port i en dic sec per evitar el vessament al mar de productes nocius.

LEGISLACIÓ DE PESCA

A Catalunya la pesca marítima recreativa en aigües marines interiors es regula principalment per la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes i el Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa.

Definició:

 • La pesca marítima recreativa és la que es practica sense ànim de lucre per afecció, simple diversió o competició. La pesca marítima recreativa de superfície és la que s’efectua des de terra o des d’una embarcació amb qualsevol estri autoritzat.

Llicència:

 • L’exercici de la pesca marítima recreativa requereix la possessió d’una llicència.
 • Dins del territori de Catalunya tenen validesa les llicències de pesca marítima recreativa emeses per altres comunitats autònomes o per l’Administració de l’Estat o d’altres estats membres de la Unió Europea.
 • Per a obtenir la llicència, els sol·licitants han d’acreditar que tenen subscrita una assegurança que cobreix el risc de danys a tercers i de danys propis derivats de l’exercici de la pesca. La llicència federativa inclou aquesta assegurança,
 • Els pescadors tenen l’obligació de portar i d’exhibir la seva llicència amb el DNI o anàleg a petició dels agents de l’autoritat o dels inspectors de pesca i facilitar les funcions d’inspecció que aquests duguin a terme.

Pesca des d’embarcació:

 • Sols es pot practicar des de la sortida a la posta del sol, excepte la pesca amb potera que es pot realitzar de nit però sense utilitzar llums artificials.
 • Les embarcacions han de guardar una distància mínima de 300 m de qualsevol vaixell de pesca professional mentre aquest es trobi pescant. Tampoc es poden aproximar a menys de 200 m de les platges amb banyistes o de l’exterior de les esculleres portuàries on hi hagi altres esportistes pescant des de terra.
 • Les embarcacions de pesca esportiva de superfície no es poden amarrar a boies, vivers de musclos ni cap element fix o flotant situat en el mar.
 • Per a la pesca marítima recreativa des d’embarcació es poden utilitzar únicament els instruments següents:
 1. Canya de pescar.
 2. Curricà.
 3. Xarambeco o volantí, amb un màxim de 4 hams o llences.
 4. Potera de mida no inferior a 50 mm de llarg.
 • En cap cas no es poden utilitzar més de dos instruments per llicència.
 • Els hams utilitzats no podran ser de mida inferior al número 8, és a dir, a 12 mm de llarg i 5 mm d’amplada de senó.

Pesca des de terra, platja o costa:

 • Per a la pesca marítima recreativa des de terra es poden utilitzar únicament els instruments següents:
 1. Canya de pescar, en nombre màxim de dues per llicència, en acció de pesca.
 2. Fitora, a mà.
 • La distància màxima entre les canyes ha de ser de 3 m quan siguin del mateix titular de la llicència, i la distància mínima de 10 m quan siguin de titulars diferents, llevat els casos en què els interessats lliurement acordin reduir-la.
 • Els hams utilitzats no podran ser de mida inferior al número 8, és a dir, a 12 mm de llarg i 5 mm d’amplada de senó.

Captures:

 • En la pesca marítima recreativa només poden capturar-se
 1. Peixos
 2. Mol·luscos cefalòpodes.
 • Les captures permeses per llicència i dia són les següents:
 1. Peixos: 10 kg.
 2. Mol·luscos cefalòpodes: 5 kg.
 • Si es captura una peça de pes superior a l’autoritzat l’excés no serà computable en el total.
 • En la pesca de grans pelàgics (tonyina i peix espasa) no regirà la limitació de quilograms, i la captura queda limitada a 2 peces per llicència i dia. Aquestes espècies i d’altres tenen una reglamentació estatal diferenciada i època de veda.

Plans d’usos de les platges:

 • En els plans d’usos de temporada de les platges s’hi inclourà la determinació d’horaris diürns i la delimitació dels espais on serà permesa la pesca amb canya durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre.

Pesca a l’interior dels ports:

 • Resta prohibida la pesca marítima recreativa en les aigües interiors portuàries exceptuant els concursos autoritzats.

Àrees especials de pesca marítima recreativa

 • El departament competent pot delimitar zones per a establir-hi mesures específiques de gestió de la pesca marítima recreativa en àrees concretes del litoral per a millorar els recursos marins i potenciar el desenvolupament sostenible d’aquesta activitat.
 • En les àrees especials de pesca marítima recreativa s’han de fomentar la pesca sense mort i les diverses activitats marítimes que s’hi puguin practicar.

Delegació de funcions:

 • El departament competent pot delegar funcions de control de les activitats esportives a les entitats i les associacions acreditades per tal de preservar les poblacions de les espècies i evitar el comerç il·legal i la competència deslleial.